Bøger

De bedste bibelhistorier

Anonymouss billede

Som kristne forældre og formidlere til børn er vi altid på udkig efter godt og inspirerende materiale, som grundlag for den kristne tro.

Vi ønsker at give børnene det bedste, særligt når det gælder deres kristne oplæring.

Der er mange børnebibler på markedet. Nu er endnu én ude.

Biskop Steen Skovsgaard har udvalgt og fortalt 45 bibelfortællinger. Det er svært at udvælge centrale og vigtige fortællinger, når andre må udelades, men det har han gjort godt.

Bliv en bedre far i dag

Titlen er heldigvis lidt misvisende, for mens Slayton lægger op til forandring fra dag ét, er han befriende ærlig om, at det er en livslang opgave at blive en bedre far. Smutvejene findes ikke (s. 28).

Bogen bæres ikke af drømme om fremtiden, men af værktøjer til nutiden – nutiden resten af livet. Bogen er nemlig en værktøjskasse med ti forskellige redskaber, vi som fædre skal bruge resten af livet på at anvende stadigt bedre.

Spot on. - Om Gud, os og verden – og vejen til den nye jord

Anonymouss billede

Denne bog er en kronologisk gennemgang af verdenshistorien – set gennem Bibelen. Hermed får du en kortfattet og præcis beskrivelse af, hvad kristendom er, og hvad den betyder for os mennesker.

Som forfatteren skriver, er ønsket med denne bog at give en hjælp til at forstå kristendommen for den ”almindelige dansker”. 

Bogen er inddelt i følgende fem kapitler: 

Den smukke Gud

Anonymouss billede

Mange kristne har en tendens til at behandle læren om Guds treenighed temmelig stedmoderligt. Vi ved godt, at den eksisterer, og vi har også en fornemmelse af, at den er af så stor betydning, at den adskiller den kristne kirke fra f.eks. Jehovas Vidner. Men hvad treenighedslæren helt præcist betyder for mit personlige forhold til Gud, er det en del sværere at sætte ord på. 

For rigtig mange kristne er treenighedslæren mest af alt et kuriosum i periferien af den personlige tro og uden nogen egentlig betydning.

Når Gud helbreder

Anonymouss billede

I bogen tager Joni os med på en meget personlig rejse, hvor hun vender tilbage til nogle grundlæggende spørgsmål om liv og helbredelse, lidelse og udholdenhed, hjertekvaler og håb. 

Hun sidder i en skruestik af ubønhørlige smerter, og som hun selv udtrykker det, gør hun sine optegnelser fra kampzonen, før krudtrøgen er lettet, før granaterne er holdt op med at falde, før geværerne tier, før det kraftige græs og de vilde blomster har dækket krigens ar. 

Det meningsfulde ægteskab

Anonymouss billede

"Gennem ægteskabet åbenbares evangeliets hemmelighed." Denne sætning rummer meget kort essensen af ægteparret Kellers nye bog om det meningsfulde ægteskab. 

Tim Keller er kendt for sine bøger og som en af hovedkræfterne bag The Gospel Coalition. Bogen bygger på en række prædikener, som han har holdt i Redeemer Presbyterian Church i New York, hvor han er præst. Et enkelt kapitel, nemlig om kvindens underordning, er skrevet af hans kone, Kathy.

Hans stærke hånd

Anonymouss billede

Hans stærke hånd er det tredje bind i Konge Krønikerne. Det er en bibelhistorisk roman, hvor omdrejningspunktet er Kong Hizkija og begivenhederne i hans liv.

Allerede ved romanens begyndelse dykker vi direkte ned i sagens kerne: Hizkijas hustru, Hefsiba, kan ikke få børn, og Hizkija står uden tronarving. Derfor indgår Hefsiba en pagt med frugtbarhedsgudinden Ashera. Hizkija opdager hendes afgudsdyrkelse og kommer alvorligt til skade i raseri over Hefsibas utroskab mod Gud og Hizkijas tro. 

Gud er ... Find din plads i Guds historie

Anonymouss billede

D. A. Carson er en af de forfattere fra den engelsktalende verden, som de senere år har fået en række bøger oversat til dansk. 

Det er trosstyrkende at møde en mand som Carson, der har en fast tillid til hele Bibelen som Guds klare ord, og som understreger, at det fra ende til anden sigter på at lede os til tro på Jesus.

Vind!

Anonymouss billede

Det har altid været målet i vores hjem at få holdt andagt sammen med vores børn efter aftensmåltidet. Og til det er det godt at bruge en andagtsbog rettet mod deres alder. Dog kan det være svært at få alle i tale, når der er aldersforskel. Vi har prøvet lidt af hvert med mere eller mindre succes.

Møder med Jesus – Forklaringer til Markusevangeliet

Anonymouss billede

Jeg har fulgtes sammen med Morten Hørning Jensen gennem Markusevangeliet de sidste par måneder. Og den oplevelse er jeg meget begejstret for. Det er sjældent at læse en bibeludlægning, der samtidig er så kort og enkel og alligevel lyser af det overskud, som kommer af, at fagteologen Morten Hørning har læst Markus meget grundigt.

Denne lille bog bekræfter mig i én af mine yndlingsteorier, nemlig at god teologisk faglighed fører til enkel forkyndelse:

Sider