ALLE MØDER I AFDELINGEN

ALLE MØDER I AFDELINGEN

Mødeplan for april

Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

 

Agerskov

Fr. 5. kl. 17.30 Fællesspisning. Kurt Krüger

On. 17. kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager

Ma. 22. kl. 14 Påskemøde. Finn Sørensen

LMU

Ti. 2. Spilleaften

Ti. 9. Finn Sørensen

Ti. 23. Besøg af de nye konfirmander

To. 25. Vi besøger juniorklubben

Ti. 30. Sportsaften

 

Agerskov Valgmenighed

Fr. 5. kl. 19.30 Koncert som optakt til påsken med GospelKids og KG-koret. Fællesarrange­ment med LM

Sø. 7. kl. 10 Jakob Rahbek

To. 18. kl. 10 Jakob Rahbek

Sø. 21. kl. 11 Jakob Rahbek

 

Arnum

Ti. 9. Ole Sørensen

To. 11. kl. 19 Sangaften i Gånsager forsam­lingshus med Vedsted Kirkekor v. Harriet og Jørgen Hørning

Ti. 30. Henry Hansen

 

Ballum

Fr. 12. Per Bøndergaard

Fr. 26. Knud Erik Hansen

Sø. 28. kl. 10.30 Gudstj. Lars Birkmose

 

Brændstrup

Ma. 1. Svend Åge Jacobsen

Ma. 15. Steffen Juul Pedersen. ”Det Grå Guld” synger

LMU

On. 3. Bibelstudie

On. 10. Peter Thorsen

Ma. 15. Steffen Juul Pedersen. Fælles med LM

On. 24. Aktivitet i Ungdomslokalet

 

Bylderup Bov

Ti. 2. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Sode Nielsen

Fr. 5. Lovsang og ordet frit

Sø. 7. kl. 10.30 Gudstj. Lars Birkmose

Ti. 9. kl. 18 Påskefokusmøde

To. 18. Fællesspisning. Gudstj. Ejnar Landkil­dehus

Fr. 19. kl. 10.30 Gudstj. Læsninger

Påskedag, 21. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer

To. 25. og fr. 26. Svend Åge Jacobsen. Johan­nes’ åbenbaring

LMU

To. 4. Ebbe Kaas. Om Påske. Hos Bodil og Ervin

To. 11. Bibelstudie

To. 18. Nadvergudstj. Ejnar Landkildehus. Fæl­lesspisning

On. 24. Anders Landkildehus. I Løgumkl. LMU

 

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Sø. 7. Gudstj. Erik Haahr Andersen

Sø. 22. Gudst. Henrik Hadberg

 

Faaborg kl. 19.00

Ma. 29. Henrik Hadberg: Paulus’ myndighed

 

Gånsager/Spandet

To. 4. Jesper Iversen

To. 11. Sangaften sammen med Arnum. Ved­sted kirkekor

To. 25. Per Bøndergaard

GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)

 

Haderslev

Fr. 5. kl. 19 Kredsmøde

Ma. 8. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset

To. 11. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Hans Chr. Schmidt

Fr. 12. kl. 19 Påskefest

To. 18. Skriftlæsning, sang, nadver

On. 24. kl. 11 Kvinder møder kvinder. Klubhu­set

On. 24. Knud Erik Hansen

LMU

Ma. 1. Hygge- og spilleaften

Ma. 8. Bibelstudie

Ti. 23. kl. 19.15 Junior/teenklubben kommer på besøg

Ma. 29. Steffen Juul Pedersen

 

Haderslev Frimenighed kl. 10.00

Sø. 14. Gudstj. Ole Sørensen

Sø. 21. Påskegudstj. i Toftlund

Sø. 28. Finn Sørensen

 

Haderslev Syd

Ma. 8. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset

Fr. 12. Henrik Hadberg. Klubhuset

On. 24. kl. 11 Kvinder møder kvinder. Klubhu­set

Fr. 26. Kristoffer Larsen. Hos Rita og Niller

 

Kolding

To. 4. kl. 19 Ingvard Christensen: ”Opstandel­sens evangelium”

To. 11. kl. 18 Fællesspisning. Kl. 19 Ejler Nør­ager: ”Fyldt af Jesu kærlighed”

LMU

 

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30

Sø. 7. Brændstrup. Ejler Nørager

Sø. 14. Brændstrup. Hans Ulrik Munk

To.18. Brændstrup. Ejler Nørager. Fællesspis­ning

Sø. 28. Ballum. Lars Birkmose

 

Løgumkloster

Fr.-sø. 5.-7. Kredsweekend på Solbakken. Dan Hessellund

On. 10. Steffen Birkmose – fælles med LMU

Fr. 12. Lovsangsaften på LME

Fr. 26. Fællesmøde. Ole Sørensen, Norea

LMU

 

Middelfart

Ti. 30. Henrik Hadberg: Paulus’ myndighed

 

Nordøstfyn

Ti. 23. Henning Kamp

 

Odense

Ma. 8. Tage Rasmussen, Århus: De 10 bud og nåden

Ma. 15. Påskemøde

Ma. 29. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Erik Sode Nielsen: Jesus-glæden og det frisæt­tende i Rosenius’ sange

LMU kl. 19.00

On. 3. Prædikant

On. 10. Prædikant

On. 17. Bibelstudie

On. 24. Peder Mikkelsen

Ma. 29. Fællesmøde med LM

 

Over Jerstal kl. 19.00

4.-6. Møderække med Peter Techow.

Lø. 6. kl. 10, med efterfølgende fællesspisning

To. 25. Ole Andersen, “Ordet og Israel”. Kor fra LME deltager

 

Ribe

Fr. 26. kl. 17.30 Fællesspisning. Martin Hunskjær Olsen

LMU på ”Æ Farm”

 

Ryslinge kl. 14.30

Ti. 23. kl. 19 Lars Birkmose

 

Skærbæk

Fr. 5. Jan Lee Knudsen fra Friluftsmissionen.

To. 18. Læsemøde med nadverfejring

To. 25. kl. 14.30 Ældremøde. Bent Oluf Dam

Fr. 26. Niels Kousgaard

Ma. 29. Bibelstudie fælles med LMU

 

Sommersted – i Kirkehuset

Fr. 5. Svend Åge Jacobsen: Tusindårsriget

 

Sottrup

Ti. 9. Jens Landkildehus

 

Sønderborg

Fr. 5. kl. 18 Fællesspisning. Lars Birkmose

To. 11. Jens Peter Rejkjær

Lø. 27. kl. 9.30-17 Bibellørdag. Stig Christensen

 

Toftlund Frimenighed

Sø. 7. kl. 10 Gudstj. Niels Kousgaard

Ti. 9. kl. 19 Henning Kamp

Sø. 21. kl 10 Påskegudstj. Henrik Hadberg

Fr. 26. kl 19 Venskabsmiddag

 

Tønder

On. 3. Flemming Jensen

On. 10. Basar

On. 24. Finn Sørensen

 

Vadehavskirken

Sø. 7. Gudstj. Vi får besøg af Åbne døre

To. 18. kl. 18 Fællesspisning herefter gudst. Kristoffer Larsen

Sø. 21. Gudstj. i Toftlund

 

Aabenraa kl. 19.00

Ti. 2. Ole Sørensen

5.-6. Bibelweekend. Jakob Rahbek

Ti. 16. Teddy Sjælland

On. 24. kl. 14.30 Seniormøde. Ebbe Kaas

Fr. 26. Nadvermøde. Poul Arne Nyborg

Ti. 30. Svend Åge Jacobsen

LMU

Ma. 1. Kom og hyg

Ma. 8. Bibelstudie

Ma. 29. Temaaften, part 1