Hvem hører kaldet?

Lejrstedet Solbakken er en meget vigtig del af arbejdet med at bringe Guds Ord videre til andre. Afdelingen for Sønderjylland-Fyn har nedsat et lejrudvalg på fem personer til at koordinere Solbakkens lejre. Der afholdes ca. tre møder om året, så det kræver ikke megen tid, alligevel har udvalget ikke været fuldtalligt i over tre år. Man har ikke kunnet finde mennesker, der ville tage opgaven på sig.

Forskellige opgaver
Kaj Greve Hansen, der er formand for lejrudvalget, fortæller om deres forskellige opgaver. ”En meget vigtig opgave er at koordinere Solbakkens lejre. De fleste lejre kører af sig selv, da der ofte er et fast team, der kører år efter år. Men nogle gange er der teams, der stopper, og så skal der findes nye. Da er det godt at være flere i udvalget og meget gerne spredt geografisk i afdelingen, så der er flere muligheder for at finde en afløser".
Udover dette skal udvalget også
• Lave PR til sommerlejrene
• Distribuere sommerlejrprogrammer
• Have kontakt til webmaster og de forskellige hovedledere
• Redigere Solbakkens facebookside
• Fastsætte hvilke lejre, der skal afholdes og hvornår
• Foretage opfølgning af de lejre, der er afholdt.

En vigtig missionsmark
Kaj fortæller: ”Udvalget er meget vigtigt. Det er med til at få børn og unge på lejr, hvor de hører om Jesus. De får et afbræk i hverdagen, hvor de i nogle dage – sammen med jævnaldrende – hygger sig, har det sjovt og er i et kristent fællesskab med Jesus i centrum. Dette er vigtigt for de børn og unge, der kommer i vore missionshuse, men vi må aldrig glemme, at Solbakken også er en missionsmark. Jeg kender eksempler på mennesker, der er kommet til tro, fordi de var med på en lejr på Solbakken. Det var det eneste sted, de havde mødt Jesus, og det har haft stor betydning for dem”.

Hvis du hører Guds kald til dette arbejde, så kontakt Kaj Greve Hansen på tlf.: 2224 5678.

Type: 
Forfatter: 
Annelise Fredensborg