Temaaften på LME

Der var stort fremmøde på Løgumkloster efterskole da der torsdag aften den 24. september var inviteret til temamøde med emner som "barnedåb", "gendåb", Helligåndens dåb" og "et rigere liv i Gud" på programmet.

Svend Åge Jacobsen, Haderslev og Birger Reuss Schmidt, Hillerød holdt begge et oplæg hvor emnerne blev grundigt behandlet, og hvor der blev sat fokus på hvad bibelen lærer os om disse ting og hvor forskellen er på bibelens lære, og så de strømninger som også mange i vores afdeling fokuserer meget på.

Birger Reuss Schmidt gav først en beskrivelse af Torben Søndergaard, som reelt var den direkte årsag til arrangementet. Han repræsenterer en teologi, som på flere punkter kolliderer med det bibelsyn, som LM står for. Blandt andet er han fortaler for gendåb og dåb med helligånden. Der er flere i LM som er kommet i berøring med denne teologi, hvilket har resulteret i både gendåb for nogle og anfægtelse for andre. 

Efterfølgende kom Svend Åge Jacobsen med et oplæg med særlig fokus på dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Han slog fast, at barnedåb er bibelsk og modtagelse af Den hellige Ånd ligeledes er en del af denne dåb
 
Efterfølgende var der mulighed for stille spørgsmål og komme med uddybende kommentarer til de to indlæg og det benyttede flere fra begge lejre sig af.
 

 

Type: 
Forfatter: 
Gunnar Schmidt