Tirsdag d. 07. Mar kl. 19:00

Afdelingsgeneralforsamling


Luthersk Missions afdeling for Sønderjylland/Fyn inviterer til afdelingsgeneralforsamling tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.00 i Haderslev.

Dagsorden:

 1. Indledning.
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
 3. Beretninger:
  o Afdelingen v/Kurt Krüger
  o Afdelingens regnskab v/Jens Aage Nielsen
  o Spørgsmål til de skriftlige beretninger fra: Bibelcamping, Bibelcampings regnskab, LM Kids, LMU, Solbakkens lejrudvalg, Solbakkens tilsynsråd, Solbakkens regnskab, LMH, Stubbekøbing Efterskole, LME, Efterskolen Solgården, Sædding Efterskole, LUMI Genbrug og LUMI Genbrugs regnskab.
 4. Valg:
  o LM ́s Generalforsamling
  o LME
  o Sædding Efterskole
  o Efterskolen Solgården
  o Repræsentantskabet for Stubbekøbing Efterskole
  o Revisor for afdelingsregnskabet
 5. Oplæg og drøftelse om kaldsbevidsthed i vores afdeling.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt
 8. Afslutning

Kandidatforslag og forslag til pkt. 6 meddeles formanden,
Kurt Krüger senest 7. februar
mail: kurtkryger74@gmail.com eller
6175 3328.