Afdelingsnyt

Luthersk Mission i Sønderjylland-Fyns afdeling udgiver et blad, der udkommer otte gange om året. Navnet er “Nyt i Syd”. Bladet har over 700 abonnenter.

Formål
” At formidle nyheder fra alle arbejdsgrene og missionsaktiviteter i afdelingen
” At styrke sammenhold, tilskynde til mission og fremme erfaringsudveksling i afdelingen
” At fremme opbakning og deltagelse i fælles aktiviteter i afdelingen
” At fremtræde som relevant og vedkommende for alle aldersgrupper i hele afdelingens område

Medlemsblad
Nyt i Syd sendes gratis til alle medlemmer af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at modtage bladet som trykt version med posten eller elektronisk på e-mail (PDF). Hvis du er medlem og ønsker at abonnere på bladet, men endnu ikke er blevet skrevet ind, skal du kontakte din lokale formand for kreds/frimenighed/mødeplads/LMU.

Fra redaktionens side håber vi, at alle vil finde både inspiration og nyttig information på bladets sider. Vi håber også, at mange vil bidrage med nyheder og billeder, når der sker noget i deres “hjørne” af afdelingen.

Lydblad på cd
Det er muligt for blinde og svagtseende i LM Sønderjylland-Fyns afdeling at modtage bladet som lydblad på cd. Det er gratis for abonnenter at modtage lydbladet. Afdelingen dækker omkostningerne ved ordningen. Interesserede kan kontakte Annelise Fredensborg, hvis de ønsker at benytte dette tilbud.

Annelise Fredensborg
Ladegaardsvej 6
6400 Sønderborg
Tlf. 31 21 29 41

Udgivelsesplan
Nyt i Syd vil udkomme senest den 1. i hver af de følgende måneder:

Februar

Marts

April

Maj

Juli

September

November

December