Forkynderfond

Til betaling for rejser og løn for Dan Hessellund og Peter Olsen er der oprettet en fond, hvortil alle kan indbetale bidrag, som er fradrags-berettigede.
Mødeønsker og prædikantbesøg er IKKE betinget af økonomisk bidrag. Men vi vil gerne opfordre til, at der som minimum bliver betalt for rejseudgifter ved indbetaling til fonden. Ønsker man derudover at give en gave, er man velkommen til det.

Du kan se mere på Forkynderfonden.dk

Regstrerings- og kontonummer til Forkynderfonden er:

Reg. nr. 9570 – konto nr. 13525420


Fradragsmuligheder i 2023 er kr. 17.700 iht. ligningsloven §8A og 12, læs mere om fradragsregler her