Fredag d. 07. Okt kl. 19:00

Kun for kvinder


Fredag 7. okt. kl. 19.00 taler efterskolelærer
Marianne Jakobsen, Stubbekøbing over emnet:

”I mødet med medmennesker”

Refleksioner over den betydning mødet med medmennesket, i arbejdslivet og i
privatlivet, har haft på andre, mig selv og livet.

Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27

Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard:
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802.

Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med