Tirsdag d. 17. Maj kl. 19:00

Dialogmøde om International mission


LM’s Missionskonsulentteam ved Ole Malmgaard har taget initiativ til at holde et møde vedrørende LM’s kommende engagement i International Mission. De ønsker at holde et sådant møde i alle LM-afdelinger i Danmark, og i den forbindelse har man i Afdelingsstyrelsen forholdt sig til ønsket og sagt ja tak til, at et sådant mødes kan afholdes i afdelingen.  

Formålet med dette møde er at komme i dialog med baglandet, så der kan skabes ejerskab og forståelse for det vidtforgrenede missionsarbejde, vi er en del af i LM.

Under Ole Malmgaards oplæg om LM´s nye strategi for 2023-27, vil han

  • Redegøre for processen frem mod vedtagelse på LM’s landsgeneralforsamling (LGF) i oktober 2022.
  • Give overblik over det aktuelle arbejde i missionslandene – også kort om Mongoliet og Etiopien.
  • Sige noget om retningen på den nye strategi, som drøftet på LGF i 2021.

Efter Oles oplæg bliver der god mulighed for at komme med sine synspunkter, forslag, spørgsmål og hvad man ellers har på hjerte med henblik på LM´s fremtidige missionsarbejde i andre lande.

Mødet holdes i LM’s missionshus i Toftlund, Østergade 35, Toftlund, tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 -21.30.

Se vedhæftede indbydelse.