Søndag d. 14. Jan kl. 00:00

Udsendelsesfest i Kolding


Simon, Helle, Villads, August og Karla Gaedt Poulsen

Helle og Simon Gaedt Poulsen fra Kolding er blevet ansat som missionærer i Cambodja.
Udsendelsesfesten for dem er planlagt til søndag den 14. januar 2024 fra Kristkirken i Kolding, som også står for programmet.